Cílem předmětu je analyzovat mikrovýstupy a výstupy studentů ve školách včetně jejich sebehodnocení. Důraz je kladen na vytvoření prostoru pro výměnu názorů a diskusi o problémech, které se vyskytly v průběhu praxí. Součástí semináře je i rozbor náslechových úkolů s ohledem na propojení teoretických poznatků se zkušenostmi získanými z praktické výuky.