Cílem předmětu je seznámit studenty s aspekty korpusové lingvistiky. Studentům budou představeny již existující korpusy, ale zároveň se naučí si vytvořit svůj vlastní elektronický korpus k účelům výuky, studia, překladu či výzkumu a budou schopni ho využít. Studenti se seznámí nástroji, platformami a metodami, které se využívají při tvorbě a analýze korpusů. Každý seminář obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude představeno dané téma a v praktické části si studenti vyzkouší jak s daným tématem pracovat.