Předmět se zaměřuje na větu jednoduchou, souřadné a podřadné souvětí. Pozornost je věnována hlavně větným členům a druhům finitních vedlejších vět. Syntaktické struktury jsou studovány od pravidla k praktické aplikaci a naopak. Tam, kde je to relevantní, je uplatněn kontrastivní přístup, jednotlivé jevy jsou studovány na pozadí češtiny.