Předmět je zaměřen na další pochopení struktury anglické věty/souvětí zejména z hlediska komplexnosti substantivní fráze, nástrojů anglické kondenzace a vztahů přesahujících rámec věty/souvětí. Tam, kde je to relevantní, jsou jednotlivé jevy srovnány a kontrastovány s českým jazykem.