Cílem výuky je seznámit studenty s principy současných postupů při výuce anglického jazyka a s jejich aplikacemi ve třídách dětí školního věku. Předmět je zaměřen na charakteristiky žáka a s nimi souvisejícími prioritami ve výuce anglického jazyka, organizaci práce ve třídě, instrukce v angličtině a plánování výuky. Předmět je dále zaměřen na rozvoj receptivních i produktivních dovedností, na prezentaci a procvičování slovní zásoby, výslovnosti, jazykových funkcí a gramatických struktur. Součástí předmětu jsou i zásady hodnocení žáků, poskytování zpětné vazby a práce s chybou.