Předmět reaguje na rostoucí význam malých a středních podniků v národních ekonomikách a reflektuje fázi jejich růstu, kdy jsou tyto firmy nuceny se orientovat i na zahraniční trhy vzhledem k nasycenosti domácího trhu. Představena je makroekonomická rovina internacionalizace (specifika mezinárodního obchodu v jednotlivých sektorech, mezinárodní obchodní roky). Následně je pozornost orientována na podnikovou úroveň (internacionalizace podnikového prostředí, inovační aktivity firem). Témata jsou diskutována rozborem statí z předních světových akademických časopisů zaměřených na podnikovou ekonomiku a management.