Předmět seznamuje s klíčovými ekonomickými disparitami a hospodářským vývojem v rámci EU na úrovni členských států, které tvoří jádro českého vývozu. Na členské státy EU je tedy v předmětu nahlíženo primárně jako na odbytiště českého exportu, pozornost je věnována jejich aktuální ekonomické situaci a mezinárodně obchodní spolupráci a to včetně ČR.