Urbánně-ekologický přístup, ekologický komplex, urbanizace a změny v životním prostředí, přírodní podmínky jako stimuly a omezení rozvoje měst, land cover ve městech a jeho změny, vnitřní struktura města její změny, funkční městský region, aktivity člověka v městech a jejich vlyv na ž.p., sociálně-prostorová struktura města, udržitelný rozvoj města a kvalita života, percepce městského prostředí, obraz města, prostorové chování člověka v městském prostředí.