Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a strategiemi uplatňování individuálního přístupu k žákům, využívání kooperativního vyučování a projektové práce ve výuce. Pozornost je věnována dopadu těchto strategií na efektivitu vyučovacího procesu, neboť jejich vhodné zařazení zohledňuje individuální potřeby a zvláštnosti dětí.