Cílem výuky je seznámit studenty s principy současných postupů při výuce cizího jazyka a s jejich aplikacemi ve třídách dětí mladšího školního věku. Předmět je zaměřen na charakteristiky žáka této věkové skupiny a s nimi souvisejícími prioritami ve výuce cizího jazyka, zásadami organizace práce ve třídě a zadáváním instrukcí v cizím jazyce. Pozornost je také věnována rozvoji audio-orálních dovedností a základním principům práce s příběhem. Kromě seznámení se s teoretickými principy mají studenti možnost analyzovat příklady výuky, pracovat s materiály a hodnotit je a také navrhovat své vlastní postupy i výukové materiály.