Cílem výuky je seznámenit studenty s principy současných postupů při výuce cizího jazyka a s jejich aplikacemi ve třídách dětí mladšího školního věku. Předmět je zaměřen na práci s psaným jazykem, tj.rozvoj čtení a psaní, na prezentaci a procvičování slovní zásoby, výslovnosti, funkcí a gramatických struktur. Kromě seznámení se s teoretickými principy mají studenti možnost analyzovat příklady výuky, pracovat s materiály a hodnotit je a také navrhovat své vlastní postupy i výukové materiály.