Cílem výuky je seznámit studenty s principy současných postupů při výuce cizího jazyka a s jejich aplikacemi ve třídách dětí mladšího školního věku. Důraz se klade na plánování výuky, úkolové a tématické vyučování, projektovou práci, dramatizaci a také na testování, hodnocení, a sebehodnocení. Do programu je také zařazena výuka cizího jazyka pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Kromě seznámení se s teoretickými principy mají studenti možnost analyzovat příklady výuky, materiály a také navrhnout své vlastní postupy i výukové materiály.