Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení vědomostí a upevnění kompetencí zaměřených na integrovaný rozvoj jazykových a studijních dovedností u dětí mladšího školního věku. V návaznosti na předchozí výuku v DA1K, DA2K a DA3K a předmětů v rámci specializace mají studenti příležitost seznámit se s tvorbu sylabů a plánováním výuky. Předmět se dále zaměří na možnosti profesního rozvoje učitele, na metody a techniky výuky AJ v hetegoregenních třídách, podporu autonomie žáků a na kreativitu učitele.