Cílem tohoto předmětu je zlepšit komunikační dovednosti prostřednictvím náročných úkolů, které jsou propojeny s reálným světem a poskytují možnosti pro diskusi (maximalizují zapojení studentů). Velký důraz je kladen na posílení lexikálního rozsahu a systematický rozvoj klíčových komunikačních dovedností. Prostřednictvím motivačních aktivit, které odrážejí skutečný svět moderního pracoviště, jsou studenti povzbuzováni ke zdokonalení komunikace, která jim umožní budovat důvěru a respekt. Seminář se zaměřuje na školení o dovednostech v oblasti soft skills, které studentům usnadňují efektivní navigaci ve svém prostředí, spolupráci s ostatními a dosahování cílů. Kurz je vysoce interaktivní a jeho cílem je zapojit studenty do procesu zpětné vazby, hodnocení a rozvoje. Většina studentů bude muset jednat se svými zaměstnavateli, diskutovat o práci se svými kolegy nebo dokonce navštěvovat konference. Ve všech případech je třeba rychle a přirozeně reagovat na odlišné náhledy a nápady.