Cílem předmětu je příprava na zkoušku z praktického jazyka na pokročilé úrovni. Předmět je zaměřen na rovnoměrný rozvoj dovedností poslechu, mluvení a čtení. Slovní zásoba a gramatika jsou studovány a procvičovány v kontextu rozvoje dovedností a aplikovány na funkční styly jazyka. Zkouška, kterou studenti skládají na konci semestru, svojí náročností odpovídá úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Základem kurzu jsou aktuální témata, hlavním cílem je pomoci studentům - budoucím učitelům - rozvíjet nejen jazykové dovednosti, ale také schopnost kriticky myslet.