Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout středního stupně úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět napsat koherentní text na témata, která jsou jim známá nebo jsou předmětem jejich zájmu 2. vstoupit bez přípravy do konverzace na témata, která jsou jim známá nebo jsou předmětem jejich osobního zájmu nebo jsou relevantní pro každodenní život, např. rodina, hobby, práce, cestování a aktuální události 3. rozumět hlavním bodům mnoha radiových a televizních programů, když je jejich projev pomalý a zřetelný 4. rozumět popisu událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech