Cílem předmětu je umožnit studentům lépe pochopit význam využití vizuálních a jiných stimulačních pomůcek ve všech fázích výuky angličtiny a uvědomit si dopad jejich využití na efektivitu vyučovacího procesu. Studenti se seznámí s různými technikami, které mohou využít ve výuce. Předmět také rozvíjí představivost studentů a jejich tvořivost při návrhu a výrobě vlastních pomůcek na vyučování.