Cílem kurzu je seznámit studující se základními principy sociálně vědního výzkumu. Pozornost bude zaměřena na základní metodologické postupy a související výzkumné techniky. Studující se naučí stanovit výzkumný problém, formulovat výzkumné otázky či hypotézy, porozumí identifikaci výzkumného vzorku, a především pak adekvátně interpretovat data. Rovněž se budou zabývat podobami výzkumných zpráv a prezentacemi výzkumných výstupů. Pozornost bude věnována rovněž etickým aspektům sociálně vědního výzkumu. Kurz je veden po dvou osách: studující jsou jednak teoreticky seznámeni s metodologií terénního šetření, jednak vytvářejí vlastní výzkumný projekt.