Učitelé katedry geografie přednášejí a nabízejí pro samostatnou práci studentů vybraná témata z geografie, která zahrnují jak kapitoly z fyzické tak humánní geografie České republiky, přičemž důraz je kladen na postihnutí specifik Libereckého kraje. Část výuky probíhá formou terénního cvičení.