Cílem předmětu je seznámit studenty s geografickými a ekonomickými souvislostmi cestovního ruchu, jakožto odvětví národního hospodářství, které má potenciál silně ovlivňovat rozvoj regionů. Teorie probíraná na přednáškách bude doplněna o přehled metod výzkumu cestovního ruchu na úvodních cvičeních. Následně budou studenti zpracovávat pro vybraný region rozvojovou studii, ve které si tyto metody procvičí. Absolvent předmětu by měl umět kriticky zhodnotit potenciál cestovního ruchu a jeho udržitelnost ve vybraném regionu na základě dat a s využitím vědecké metodologie a na jeho základě navrhnout rozvojovou strategii.