Cílem předmětu je uvést studenty do klíčových témat a diskusí studia náboženství v rámci humánní geografie. Nejprve budou představena starší i současná teoretická východiska komparativního studia náboženství a kultur, v další části výuky se zaměříme na několik důležitých případových studií. Konkrétně na náboženskou expanzi, náboženskou migraci, fenomén poutních míst a poutnictví, nebo náboženské utváření a vnímání krajiny i prostoru.