Studenti procvičují geografické metody v terénu a učí se hodnotit prostorové jevy v terénu. Transformují získané poznatky do geografického vzdělávání.