Předmět je ve vztahu k fyzické, humánní a lokální geografii. Zaměřuje se na regionální diferenciaci a jedinečnosti (světové regiony). Spíš než popis jsou preferovány interpretace vztahů, procesů, zákonitostí a jejich přítomost a fungování ve světových regionech. V seminářích studenti zjišťují informace o studované problematice a vyhodnocují je a prezentují. Důraz je kladen na práci se zahraničními zdroji.