Předmět je zaměřený na explanaci současných ekonomických a sociálních procesů, probíhajících na globální úrovni a měnících těžiště ekonomického, sociálního a politického života ve prospěch zemí východní Asie a zejména Číny. Geografická diferenciace popsaných procesů je analyzována v jednotlivých makroregionech.