V rámci předmětu se studenti seznámí s vývojem chápání vzdělanosti v souvislosti s modernizačními procesy, vědeckým a technickým rozvojem i pedagogickým hnutím. Kromě přehledu vývoje vzdělávací soustavy od základního po vysoké školství bude pozornost věnována také ostatním centrům vzdělanosti.