Základem prosemináře je praktické uplatnění dovedností studujících při specializované práci s informačními zdroji v oboru historie, s archivními i tiskem vydanými prameny a odbornou literaturou. Studující bude rozvíjet nabyté znalosti postupů historikovy práce při heuristice a kritice pramenů i literatury a tvorbě seminární práce v různých oblastech historie.