Předmět chronologicky navazuje na kurz Regionální dějiny I, jenž byl věnován historickému vývoji libereckého regionu do vzniku Československa a obsahují i teoretický úvod věnovaný regionalistice. Předmět si klade za cíl zprostředkovat studujícím základní poznatky o regionálních dějinách (ve smyslu dnešního Libereckého kraje) v kontextu dějin celostátních, případně středoevropských. Sledovány budou sociální, hospodářské, politické, společenské a kulturní proměny regionu od roku 1918 do pádu komunistického režimu v roce 1989.