Cílem předmětu je seznámit studenty s konceptem hodnoty zákazníka jako nástrojem konkurenční výhody firem a marketingového strategického řízení, poukázat na přínos a využití hodnoty zákazníka, seznámit studenty s koncepcí, modely a hlavními atributy hodnoty zákazníka, způsobem měření hodnoty zákazníka a jejího vlivu na spokojenost a loajalitu zákazníků a poukázat na její uplatnění v procesu řízení vztahů se zákazníky.