Didaktický kurz posiluje kompetence budoucích učitelů předmětu Výchovy k občanství či Základů společenských věd apod. V předmětu je věnována pozornost didaktické problematice u vybraných témat. Náplň seminářů odpovídá požadavkům Rámcových vzdělávacích plánů pro II. stupeň ZŠ a zaměřuje se na především na oblasti rozvoje argumentačních a dalších dovedností, především schopností diskutovat a spolupracovat, respektu a řešení krizových a konfliktních situací. Semináře především upevní a prohloubí didaktické dovednosti. Student si vyzkouší potřebné didaktické postupy z pozice žáka a skrze praktické ukázky si je nacvičí.