Předmět je zaměřen na školní kurikulum a geografické učivo, které je v něm obsaženo. Student je seznámen se standardy americkými, britskými, a dále s kurikulem německým. Detailně jsou seznamováni s historií a vývojem českého kurikula (RVP ZV), s vytvářením ŠVP a se zahrnutím geografického učiva. Student získá dovednost k uspořádáním geografického učiva, které je zaměřené na kvalitu a minimální kvantitu.