Vstupní předmět do oborové didaktiky geografie. Student je seznamován s historií a současností výuky geografie v Česku, v Evropě i ve světě, se základy oborové didaktiky. V cvičeních je seznamován se základy práce učitele zeměpisu ve třídě. Tyto dovednosti procvičujena vybraných tematických celcích.