Obsah předmětu navazuje na předmět Jazykové dovednosti 3 a směřuje k dalšímu zdokonalování úrovně jazykové kompetence studentů. Studenti jsou vedeni k plynulé a přesné komunikaci se zaměřením na výběr vhodné lexikální jednotky a správné gramatické struktury. Poslechové dovednosti jsou dále zlepšovány prostřednictvím poslechových úkolů, které demonstrují různé varianty výslovnosti angličtiny.