Kurz nabízí úvod do historie a kultury Spojených států. Podává ucelený přehled amerických dějin a zaměřuje se na některé klíčové okamžiky, které rozebírá v jejich politických, náboženských, ekonomických a intelektuálních souvislostech. Hlavní důraz je kladen na pochopení významu dominantních historických událostí, jež zformovaly americkou společnost do podoby, kterou známe dnes. Předmět také nabízí přehled reprezentativních literárních i neliterárních textů, jež pohled na vybraná období dotvářejí.