Tento kurz je zaměřen na některé čtenářsky úspěšné autory a adaptace jejich děl. Cílem je umožnit studentům orientovat se v četbě populární literatury anglofonního kulturního kontextu. Hlavní důraz je kladen na témata, která mohou zaujmout žáky 2. stupně základních a středních škol, nebo která se zabývají otázkami relevantními pro tyto věkové skupiny. Kurz záměrně analyzuje jak kanonizovaná, tak komerčnější díla, aby umožnil studentům najít společné body v těch dvou odlišných skupinách textů a motivoval budoucí učitele k nasměrování jejich budoucích žáků k četbě klasiků a k chuti číst obecně.