Cílem kurzu je poskytnout studujícím základní rozhled po zásadních změnách výtvarného umění českých zemí 19. a 20. století. V přehledu bude sledována základní chronologická linka, výklad bude zaměřen na faktografii a metodologii. Zvláštní důraz bude kladen na výklad moderního umění v kontextu regionu, tedy na německy hovořící výtvarné umělce a architekty. Pro druhou polovinu 20. století budou vybrány důležité milníky spojené s politickým vývojem (oficiální kulturní politika po roce 1948 versus svobodné formy vyjadřování). Pro dobu po roce 1989 bude kladen důraz na zprostředkování vhledu do rozmanitosti kurátorských a uměleckých přístupů.