Osvojit si: Biochemii a objekt jejího zkoumání. Rozdělení organismů podle různých kriterií. Složení živé hmoty. Bílkoviny, cukry, lipidy a jejich metabolismus. Nukleové kyseliny. Biochemické děje a jejich regulace (enzymy, koenzymy, hormony). Bioenergie buněk, anabolismus a katabolismus.