Kurz pokračuje ve výuce základů psaného projevu. Cílem je, aby po absolvování kurzu studenti byli schopni napsat krátké statě v nefikčních žánrech nejužitečnějších v akademickém prostředí. Kurz je i nadále zaměřen na psaní jako proces s důrazem na pochopení vnitřní struktury textu a schopnosti uvědomělého psaní na základě předchozích plánů. Velký důraz je kladen také na kritické myšlení a sebereflexi.