Předmět charakterizuje úlohu cestovního ruchu v národním hospodářství a rozvoji regionů, vývoj cestovního ruchu a základní podmínky jeho rozvoje. Přibližuje studentům základní a doplňkové služby a specifika marketingu v tomto odvětví. Důraz je kladen na seznámení studentů se základními pojmy a souvislostmi, které jsou potřeba pro absolvování dalších předmětů dané specializace.