Cílem předmětu je vysvětlení podstaty destinačního managementu, tj. řízení turistické destinace za účelem rozvoje cestovního ruchu. Předmět seznamuje studenty se specifiky a principy tvorby řízení tržně orientovaných destinací cestovního ruchu prostřednictvím vhodných marketingových nástrojů. Součástí předmětu bude zpracování případových studií pro konkrétní destinace.