Předmět psychopedie je zaměřený na porozumění příčinám mentální retardace a získání schopnosti orientovat se v diagnostických přístupech a klasifikaci mentálního postižení. Cílem předmětu je schopnost efektivního plánování a uplatňování speciálně pedagogické intervence, reedukace a kompenzačních technik. U studentů je podporován systemický a zároveň etický přístup k protekci osob s mentálním postižením. Psychopedická témata jsou orientována na podporu vývoje a edukaci osob s mentální retardací, osoby, jejichž snížená mentální úroveň plyne z nepodnětného prostředí, osoby s podprůměrnou a hraniční inteligencí, osoby s demencí i osoby s mentálním postižením v kombinaci s jiným postižením či omezením. Zároveň je zdůrazňována komplexnost a multidisciplinarita psychopedie.