Kurz je určen pro studenty, kteří se po vzoru současných myslitelů i klasických filosofů chtějí hlouběji zamyslet na významem a filosofickými důsledky výroků z oblasti náboženské víry. Je zde přestaven přehled jednotlivých argumentů i jejich kritické hodnocení. Předmět filosofie náboženství tak systematicky seznámí posluchače fenoménem hypotézy Boha v souvislostech s dějinami západního myšlení. Proto jsou povinné předměty dějin západního myšlení spolu s religionistikou nezbytnou prerekvizitou.