Didaktický kurz vytváří prostředí pro získání kompetencí budoucích učitelů Výchovy k občanství na 2. stupni ZŠ. Kurz uvádí formou sedmi přednášek do problematiky specifik výuky a výchovy v této vzdělávací oblasti. V seminářích se pak následně procvičuje využití kooperativních metod a organizačních forem pro výuku výchovy k občanství a Občanský a společensko-vědní základ (dále jen základy společenských věd). Frekventanti kurzu si sami v modelových situacích v rámci seminářů vyzkouší využití současných metod kooperativního učení.