Předmět plní především klinickou a konzultativní funkci. Cílem předmětu je upevňovat jevy probírané v lingvistických disciplínách (morfologie - 1. ročník, syntax - 3. ročník) a studovat je do větší hloubky se zřetelem na český jazyk jako mateřštinu studentů. Předmět také pomáhá studentům řešit individuální problémy v určitých gramatických oblastech. Náplň předmětu je možné průběžně upravovat tak, aby vyhovovala potřebám studentů, kteří si tento předmět zvolili.