Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět psát jasné detailní texty týkající se širokého spektra témat vztahujících se k jejich osobním zájmům 2. reagovat na takové úrovni plynulosti a spontánnosti, která umožňuje běžnou interakci s rodilými mluvčími 3. rozumět rozsáhlým mluveným projevům a přednáškám 4. rozumět současné psané próze