Tento předmět je vypsán pro studenty, kteří píší nebo uvažují o psaní bakalářské práce týkající se fonetiky a fonologie. Hlavní důraz bude kladen na praktičnost kurzu, studenti se seznámí s nástroji a metodami, které se využívají při výzkumu jazyka v této oblasti lingvistiky. Probíraná témata budou záviset na potřebách zúčastněných studentů. Studenti, kteří chtějí navštěvovat tento kurz, by měli před začátkem semestru kontaktovat vyučujícího a krátce ho seznámit se svým možným záměrem výzkumu. Tyto informace/záměry, ale nejsou zavazující, studenti během dalšího studia svůj záměr mohou změnit. Místo a čas výuky budou určeny po dohodě studentů s vyučujícím. Předmět vychází ze znalostí fonetické části předmětů LI1BE a LI2BE, převážně artikulační fonetiky. Studenti si zde rozšíří své znalosti v oblasti akustické a percepční fonetiky, naučí se jak správně vnímat výslovnost a zjistí, jak důležitou roli hraje sluchový výcvik při nácviku správné výslovnosti. Dále si studenti prohloubí znalosti v oblasti fonetického přepisu, kde se naučí detailněji přepsat suprasegmentální prvky. V neposlední řádě, se studenti seznámí s technologickými aplikacemi /programy, které se využívají při analýze řeči, např. program Praat či aplikace Audacity. Cílem předmětu je vybavit studenti znalostmi a dovednostmi, které budou moci využít při svém budoucím výzkumu. Kurz je doporučen studentům, kteří již úspěšně zakončili předměty LI1BE, LI2BE, JD1BE, JD2BE.