The figure of Britannia side by side with Uncle Sam.Předmět navazuje na znalosti, které studenti získali během bakalářského studia. Umožní jim se blíže seznámit s významnými a/nebo populárními britskými a americkými autory a s texty, které v průběhu století v angličtině napsali, v široké škále stylů a žánrů. Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům hlubší znalosti o konkrétních autorech a dílech v kulturním kontextu.