Kurz se zabývá základní anglofonní literaturou pro děti a mládež a jejím vývojem včetně současné situace. Během přednášek podává přehled stěžejních děl, zasazených do kontextu daného období. Semináře jsou věnovány rozboru vybraných textů a možnostem jejich využití v hodinách anglického jazyka. Důraz je kladen převážně na analýzu různých literárních děl, která studentům umožní získat základní přehled o rozmanitosti dětské literatury.