Cílem předmětu je naučit studenty, jak srozumitelně a logicky prezentovat různé formy sdělení. Pozornost je věnována zejména rozvoji dovednosti připravit smysluplné vystoupení, jakož i rozvoji škály mluvních dovedností, které umožní studentům jejich vystoupení efektivně prezentovat.