V tomto kurzu se budeme zabývat možnostmi práce s dokumentárním filmem ve výuce. V rámci každé přednášky promítneme vybraný dokumentární film a budeme se zabývat jednotlivými aspekty práce s filmem s důrazem na praktickou práci s filmem ve výuce. Kurz směřuje k získání praktických dovedností pro práci s dokumentárním filmem v oblasti lidských práv. Filmové teorie se budeme dotýkat okrajově.