V kurzu se studenti nejprve seznámí všeobecně s bioetikou, její terminologií, postupy a základními teoretickými přístupy. Semináře budou postupovat od získávání obecných odborných znalostí na poli bioetiky především k jejich aplikaci na vybrané problematické oblasti biomedicínských oborů. Během závěrečných seminářů bude procvičována schopnost spojit tyto vybrané problematické fenomény s širšími společenskými souvislostmi. Vedle těchto odborných znalostí budou po celou dobu kurzu studenti vedeni k rozvoji schopností kritické analýzy morálních dilemat bioetiky a etiky v biomedicínských oborech.